Na začiatok sme ohraničili naše služby ulicami:
Mierová, Tomášikova, Mlynské Nivy, Trnávka, Záhradnícka, Miletičova, Trnavská, Astronomická
a k nim priliehajúce ulice.
Rozvoz jedál prebieha v pondelok - piatok v čase od 11:00 do 14:00 hod.
Objednávky prijímame telefonicky a na e-mail adresu deň vopred (pri rozvoze budú uprednostnené),
najneskôr však do 10:30 daného dňa.
Cestovné 1,00 € Vám nebude účtované pri odbere minimálne 2 jedál na danú adresu.
Objednávky na hore uvedenej e-mail adrese alebo mobilnom čísle