Voľná pracovná pozícia:                Príjmeme kuchára(ku),prípadne pomocnú silu na plný pracovný úväzok

Pracovník v stravovacích službách

V stravovacích službách sa zameriavame na dve veci: na jedlo a na služby.
Medzi pracovné zaradenia v tejto oblasti patrí príprava jedla a jeho servírovanie v reštaurácii. Na tejto pozícii sa vyžaduje,
aby ste boli zameraní na poskytovanie služieb, mali ochotného ducha, zaujímali sa o jedlo a boli pedantní, pokiaľ ide
o hygienu.